Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
   
Påverka träningsresultatet
För att optimera möjligheterna att nå mål
och maximera träningsresultat visas på sidan, i punktform,
en helhetsmodell med 30 indirekta och 30 direkta
faktorer som påverkar resultatet.
 
Sidorna beskriver
IDÉN OM att det fi nns fl er eller bättre sätt att nå målet
FAKTORER som påverkar prestation och resultat
VERKTYG för att systematiskt refl ektera över hur du steg för steg arbetar mot målet
 
Ny bok ute nu
För att optimera möjligheterna att nå mål och maximera träningsresultat visas på sidan, i punktform, en helhetsmodell med 30 indirekta och 30 direkta faktorer som påverkar resultatet.
 
Träning och sömn
För att optimera möjligheterna att nå mål
och maximera träningsresultat visas på sidan, i punktform, en helhetsmodell med 30 indirekta och 30 direkta faktorer som påverkar reresultat visas på sidan, i punktform, en helhetsmodell med 30 indirekta och 30 direkta faktorer som
 
Hur påverkas du av sömn
För att optimera möjligheterna att nå mål
och maximera träningsresultat visas på sidan, i punktform,
en helhetsmodell med 30 indirekta och 30 direkta
faktorer som påverkar resultatet.
 
Följ oss på Instagram
För att optimera möjligheterna att nå mål
och maximera träningsresultat visas på sidan, i punktform,
en helhetsmodell med 30 indirekta och 30 direkta
faktorer som påverkar resultatet.
 
  Start Start